EMDR therapie

EMDR behandeling staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een geprotocolleerde behandelmethode die in eerste instantie voornamelijk werd ingezet voor trauma gerelateerde (angst)stoornissen, waaronder PTSS.

EMDR therapie is gebaseerd op de theorie dat ontwrichtende negatieve ervaringen sporen na laten in het geheugen, -namelijkherinneringen of geheugenrepresentaties. Deze geheugenrepresentaties kunnen klachten veroorzaken in het heden. Het beïnvloeden van deze geheugenrepresentaties heeft een positieve invloed op de klachten.

Onderzoeken wijzen uit dat EMDR therapie ongeveer even helpend is als Cognitieve Gedragstherapie. Met de kanttekening dat er voor EMDR therapie vaak veel minder behandelsessies nodig zijn.

 

Hoe gaat EMDR therapie in zijn werk?

In de behandeling worden de geheugenprestaties beïnvloed. Het beeld van de nare ervaring wordt opgeroepen en gelijktijdig wordt er een afleidende taak uitgevoerd. Het gevolg is dat de nare ervaring zijn emotionele lading verliest.

 

Wanneer kan EMDR therapie helpend zijn?

Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar en bewijs voor de toepassing van EMDR bij een groot scala aan psychische stoornissen/klachten. Met name wanneer klachten zijn ontstaan na het meemaken van een traumatische of nare levensgebeurtenis, is EMDR therapie zeer effectief. Er valt te denken aan:  Blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld. Het is echter ook mogelijk dat je hier getuige van bent geweest en het een ander overkwam of je hebt het vernomen dat een ander dit overkwam en sindsdien zijn er klachten.
Een andere mogelijkheid is dat andere nare ervaringen gedurende de levensloop klachten veroorzaken in het heden. Er valt bijvoorbeeld te denken aan pestervaringen die een grote negatieve ontwrichtende invloed op iemands zelfbeeld kunnen hebben. Een vuistregel is dat indien er sprake is van een herinnering die gekoppeld lijkt te zijn aan bepaalde klachten dan is EMDR behandeling zeer waarschijnlijk effectief. Bovendien zijn er reeds onderzoeken die aantonen dat EMDR zelfs helpend kan zijn voor trauma’s bij kinderen en volwassen, die hebben plaatsgevonden voor de leeftijd van circa 4 jaar, oftewel bij vroeg kinderlijk trauma. Kortom, men heeft hier geen herinneringen aan.

Concrete toepassingsgebieden voor EMDR behandeling:-
Acute stressstoornis
-Angststoornissen/-klachten
-Depressie
-Burn-out
-Fobieën
-Fysieke en/of verbale agressie
-Gestagneerde rouwprocessen
-Negatief zelfbeeld
-Obsessief Compulsieve stoornissen
-Paniekstoornis
-Posttraumatische stressklachten/stoornis
-Seksueel misbruik

Is Online EMDR Therapie effectief?

Er zijn goede manieren ontwikkeld om EMDR therapie online te volgen. Inmiddels is het online volgen van EMDR behandeling even effectief als de reguliere variant. Er moet echter wel de kanttekening gemaakt worden dat de cliënt de beschikking dient te hebben over een ruimte waar hij of zij zich gedurende de behandelsessie af kan sluiten voor zijn of haar omgeving.


 

Kan EMDR Therapie een toename in mijn klachten veroorzaken?

EMDR therapie zal geen toename van de klachten veroorzaken, maar zal normaliter de klachten juist reduceren. Veel mensen ervaren na een EMDR sessie reeds een positief effect. Er bestaat wel de mogelijkheid dat er na een behandelsessie sprake is van klachten van zeer tijdelijke aard, zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen. In het uiterste geval duurt dit een aantal dagen.


 

 

 

 

Veel gestelde vragen


Kan ik snel terecht voor een afspraak?
Aangezien we geen wachtlijst hebben, kun je vaak dezelfde week al terecht indien dit wenselijk is.
Meld je hier aan >>


Met wat voor problemen kan ik me aanmelden?
Online therapie kan voor vele klachten helpend zijn, zoals bijvoorbeeld: angst- en/of paniekklachten, burn-out klachten, depressie, faalangst, negatief zelfbeeld, relatieproblemen, seksuele problemen, traumaverwerking. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden.
Kijk hier voor veel voorkomende problemen >>


Wat kost een consult?
We hanteren een zeer scherp tarief per consult. Binnen de door de zorgverzekering vergoede psychische zorg ligt het standaard tarief 52% hoger. Dan moet je ook eerst je wettelijk eigen risico opmaken. In veel gevallen ben je dan duurder uit.
Bekijk hier ons scherpe tarief >>


Voldoet Online Psycholoog Nederland aan de privacywet (AVG)?
Ja, we maken gebruik van beveiligde systemen. Daarnaast wordt de communicatie tussen jou en de behandelaar beveiligd en versleuteld.


Contact

Heb je vragen? Neem dan eenvoudig contact met ons op.

Contact

 

Aanmelden voor een intakegesprek

Wil je direct beginnen met het aanpakken van je klachten, meld je dan hier aan!

Aanmelden voor een intakegesprek